04.12.2021 TARİHLİ RG. ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLER

 TÜRKİYE MARKASI

2021/24 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihraç ürünlerinde “TÜRKİYE” ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetinin gösterileceği ifade edilmiştir. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İTHALİNDE İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

166 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen Kozmetik Ürünlerin İthalinde İhtisas Gümrük Uygulamasında “Avrupa Birliği” menşeli ürünlerin yanı sıra “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” menşeli ürünler hariç tutulmuş olup ihtisas gümrüklerine “Derince” ve “Esenboğa” Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir. 180 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

OYUNCAK İTHALİNDE İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

164 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen “Oyuncak” İthalinde İhtisas Gümrük uygulamasında Avrupa Birliği menşeli olmayan ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” olarak değişmiştir.  179 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

TEKSTİL EŞYASI İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

105 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3.üncü maddesinin 4-c bendinde En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) TL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil eşyası tanımına “veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’ndan (Birleşik Krallığı)” eklenmiştir. Ayrıca 6. maddesinde belirtilen Gümrük idarelerince düzenlenen dâhilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması hükümlerine f bendi olarak “Menşe beyanı ile tevsik edilmek kaydıyla Birleşik Krallık’tan tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,” tanımı eklenmiştir.” 178 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

PİL VE AKÜMÜLATÖRLER İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

102 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3.üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(2) Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerinin yanı sıra aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2 Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü (1)
3 İzmit Gümrük Müdürlüğü
4 Yalova Gümrük Müdürlüğü

(1). Demir yolu taşımacılığı ile getirilen eşya için yetkilidir.

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilir.”

177 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

DÜZ CAM İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

97 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3.üncü maddesinde belirtilen “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” olarak değişmiştir.  176 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA İLE AYAKKABI İHTİSAS GÜMRÜK UYG. HK.

96 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğin 3.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Birleşik Krallık menşeli olması halinde, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.”

175 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

HALI İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

93 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğin 3.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 174 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

ÇAKMAK İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

92 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğin 3.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 173 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

MOBİLYA İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI HK.

90 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğin 3.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan” şeklinde; üçüncü, dördüncü, onuncu ve on birinci fıkralarında yer alan “AB menşeli olmayan” ibareleri “Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.  172 sayılı değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.