05.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYIMLANAN 2018/11841 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE AYÇİÇEK TOHUMU YAĞI, ÜRÜNLERİNİN VERGİ ORANLARI 01.08.2018 TARİHİNE KADAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) ve (7) numaralı dipnotlar, 13 üncü ve 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE
İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.  
1206.00.91.00.19 Diğerleri 13 (6) 13 (6) 0 13 (6) 13 (6) 13 (7) 13 (6) 13 (6)  
1206.00.99.00.19 Diğerleri 13 (6) 13 (6) 0 13 (6) 13 (6) 13 (7) 13 (6) 13 (6)  
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği
tohumu
yağı
23 (1) 23 (1) 0 23 (1) 23 (1) 23 (1) 23 (1) 23 (1)  

(6) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %27 olarak uygulanır.

(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %20,2 olarak uygulanır.

(1) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %36 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bilginize sunarız.