2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNE GEÇİCİ MADDE

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan İHRACAT 2019/1 Tebliğ ile ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği ifade edilmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.