AYÇİÇEĞİ TOHUMU VERGİ ORANLARI ARTIRILDI.

25 Temmuz 2019 Tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile aşağıdaki tabloda belirtilen “Ayçiçeği Tohumu” eşyalarına ait satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup söz konusu listedeki 12.inci faslın sonuna aşağıdaki (8) numaralı dipnot eklenmiştir.

Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA,
F.ADA

GÜR. B-HER. G. KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.

1206.00.91.00.19

13 13 0 13 13 13 13 13 8
1206.00.99.00.19 13 13 0 13 13 13 13 13

8

(8) Gümrük vergisi 31/01/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %20  (Bosna-Hersek için %0, Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar %16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise %13,5) olarak uygulanır.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.