BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle \’BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ\’ nin RUHSATIN ASKIYA ALINMASI hallerini gösteren 22.nci maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

m) Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması.

31 Ağustos 2019 Tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliği bilginize sunarız.
İlgili yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.