İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELER HK. DİKKAT!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.11.2019 Tarih 21817801-320.03.01.02-E.3647544 sayılı Talimatında değişen Ahşap Ambalaj Malzemelerin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (ISMP 15) doğrultusunda; 01.01.2020 tarihi itibariyle, ihracat işlemlerinde kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerin (sandık, palet vb.); İzin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş ve üzerinde ISPM 15 ve İzlenebilirlik işareti olması zorunlu hale getirildiği,

Malzemelerde, ısıl işlem çıktılarında; ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası bulunmasının zorunlu olduğu, satış faturası veya sevk irsaliyelerinde de bu bilgilerin yer alması halinde satışının yapılabileceği ve ihracatçılar tarafından kullanılabileceği, bu bilgilerden birinin dahi eksik olması durumunda bu malzemelerin ihracatçılar tarafından kullanılmasının yasaklandığı, 01.01.2020 tarihi yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ihracatçılara değişik miktarlarda yüksek idari para cezaları uygulanacağı ifade edilmektedir.

Buna göre; ihracatta kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerinin İzin belgeli işletmelerden veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerden satın alınırken;

  • Satış faturası veya sevk irsaliyesinde malzemelere ait ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası bulunmasına,
  • Isıl işleme tabi tutulmuş ve Isıl işlem çıktısı olduğuna,
  • Malzemeler üzerinde izlenebilirlik işaret ve bilgilerin olmasına
  • Malzemelerin üzerindeki izlenebilirlik işaretleri ile ısıl işlem çıktıları, fatura veya sevk irsaliyesi üzerindeki bilgilerin uyumlu olmasına

dikkat edilmelidir.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Talimata ulaşmak için tıklayınız.