2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 02 Mayıs 2018 Tarih 30409 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/1 sayılı tebliğ ile 2006/12 sayılı DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ içeriğinde bazı maddelerde değişiklikler olmuştur.

Detaylar için;  2006/12 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ