2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ‘nde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar

MADDE 7 – (1) DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri, işbu maddede yer alan hükümler de dikkate alınarak değerlendirmeye alınır.

1) Buğday

a) Genel Esaslar

b) Verimlilik Oranı Buğday unu ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınır.

b) Verimlilik Oranı (Değişik: 23/12/2021) Buğday unu ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınır.

*******

Tablo 3: Fire Oranları (Değişik: 23/12/2021)

İŞLEM                                                                                          Azami Fire Oranı (%)

Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi                3

İhraç ürün bünyesinde kullanılan şeker                                                                3

Ham soya yağından rafine soya yağı                                                                                      4

Ham mısır yağından rafine mısır yağı                                                                                   8

Diğer ham bitkisel yağlardan rafine bitkisel yağlar                                                            6

İşlenmiş yağların yeniden rafinasyona tabi tutulması                                                        1

Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin                                                                        25

*******

Tablo 8: Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları (Değişik: 23/12/2021)

Tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Ham soya yağı Rafine soya yağı/96 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar
Ham mısır yağı Rafine mısır yağı/92 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar
Ham ayçiçeği yağı Rafine ayçiçeği yağı/94 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar
Diğer bitkisel ham yağlar Rafine yağ/94 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar
İşlenmiş yağların yeniden işleme tabi tutulması İşlenmiş yağ/99 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar
Ham susam İşlenmiş susam veya tahin/75 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tesvik edilen ürün ve oranlar

*******

GEÇİCİ MADDE 4 – (Değişik: 23/12/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2021 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. (01/08/2021-31/10/2021 tarihleri arasında ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.)

*******

GEÇİCİ MADDE 6 – (Değişik: 23/12/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/12/2021 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.