2016/1 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde değişiklik yapılmıştır.

Özetle,

 • Buğday ithalatı karşılığında buğday unu, buğday irmiği, makarna, şehriye, bulgur, aşurelik buğday ve hazır/anında noodle ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Mısır ithalatı karşılığında nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler (kümes hayvanları eti, yumurta vb.) ve balık ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta, mısır ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Önce mısır ithal edilmesi kaydıyla, mısır irmiği ve mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebileceği, Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı, Mısır irmiği ihracatı öngörülen DİİB’lerde, fire ve/veya verimlilik oranından kaynaklanan revize gerekliliği hariç olmak üzere, ihracat taahhüdünü aşan ihracat miktarı belge kapsamında değerlendirilmeyeceği ve revize işlemine konu edilmeyeceği ifade edilmiştir.
 • Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında; Önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda mercimek ihracatı yapılması ve İndirimli teminat uygulanmaması kaydıyla kabuklu mercimek ithalatı yapılabileceği ifade edilmiştir
 • Ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı karşılığında ham ayçiçeği yağı veya rafine ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 25/01/2021 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta, ithalatın gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalara ait ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin DİİB’ler kapsamında indirimli teminat uygulanmayacağı ifade edilmiştir.
 • Karışım yağ ve/veya margarin ihracatına ilişkin belgelerde ihracat taahhütlerine karşılık azami %15 oranında ham ayçiçeği yağı ithalatı yapılabileceği, Anılan ürün ithalatında indirimli teminat uygulanmayacağı, Kapatmada belge kapsamında ithal edilen ayçiçeği yağının ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranacağı ifade edilmiştir.
 • Çerezlik tüketime yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmayacağı ifade edilmiştir.
 • Yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza (kanola) tohumu veya ham kolza (kanola) yağı ithalatı karşılığında ham veya rafine aspir/kolza (kanola) yağı ihracatı öngörülen 22/03/2021 tarihinden sonra (bu tarih dahil) düzenlenen DİİB’ler kapsamında, ithalatın gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Yağlı tohum veya bitkisel yağ ithalatı karşılığında margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta, ithalatın gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta, ithalatın gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta, eşdeğer eşya olarak buğday kullanılamaz. Ayrıca, DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 standardı çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerektiği ifade edilmiştir.
 • Hayvan yemi ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta eşdeğer eşya olarak mısır, arpa ve bitkisel yağ kullanılmayacağı ifade edilmiştir.
 • DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanacağı, DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranacağı, DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami %3 fire oranı esas alınacağı ifade edilmiştir.
 • 1701.99.10.00.11 GTIP’li kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, kristal şeker ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanacağı ifade edilmiştir.
 • DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranacağı DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami %3 fire oranı esas alınacağı ifade edilmiştir.
 • 1701.99.10.00.11 GTIP’li kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, kristal şeker ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranacağı ifade edilmiştir.
 • İşlenmiş bezelye ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında; Döviz kullanım oranının %80’i aşmaması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi ifade edilmiştir.
 • Önce kuru bezelye ithalatının gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartları aranacağı ifade edilmiştir.

 

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.