2017/10926 BKK İLE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANAN BAZI ÜRÜNLER İÇİN MENŞE İSPAT BELGESİ İBRAZI HAKKINDA

2017/10926 sayılı BKK uyarınca ekteki listede yer alan ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren ve aşağıda örneği bulunan İhracatçı Beyanı veya menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gerekecektir.

AB üye ülkelerinden A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde liste kapsamı eşyanın ithal edilmek istenmesi halinde 24 Temmuz 2018 tarihinden sonra geçerli olmak üzere yukarıda belirttiğimiz menşe ispat belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir. Aksi halde Ek Mali Yükümlülük tahsili yapılması veya işlemlerin durması söz konusu olacaktır.

Bilginize sunarız.

Örnek; İhracatçı beyanı (Gönderici tarafından düzenlenmiş, ıslak imza ve kaşeli olmalı)

Exporter’s Declaration
I, the undersigned, declare that the goods named as ………listed in this invoice…………………. (date and number) originate in………… and produced by…….. (name of the firm) in ……….(name of country)

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and Date Name, title and signature

Ek Mali Yükümlülüğe tabi eşya listesi için lütfen tıklayınız