2019 YILI GÜMRÜK VERGİSİ VE TOPLU KONUT FONU ORANLARI İÇİN GÖRÜŞ TALEBİ

Ticaret Bakanlığı, 2019 Yılına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çalışmalarına yönelik 2018/3 sayılı Tebliğ yayınlayarak ürün ve ürün gruplarınıza ait tahsil edilecek Gümrük Vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarının belirlenmesi konusunda 05 Kasım 2018 tarihine kadar görüş talep etmektedir.

İthalini yaptığınız veya yapacağınız Gümrük Vergisi ve / veya Toplu Konut Fonuna tabi ürün ve ürün gruplarıyla ilgili oranların düşürülmesini ayrıntılı gerekçeleriyle sunabilirsiniz. Etkili ve kabul görecek bir talep yapılması halinde 2019 yılı İthalat Rejimi Kararı Ek Karar ile açıklanacak Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları talebinize istinaden indirilmesi mümkün olabilecektir.

Değerlendirmenizi rica ederiz.

Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız