2021/18 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

2021/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde  30.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2021/26 sayılı Tebliğ ile değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğde; 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesi ifadesinin ön plana çıkartılması ile EK-1’de yer alan listenin GTİP bazlı hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.