2021/4 ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Şubat 2021 Cumartesi günlü Resmi Gazetede yayımlanan SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/27) ile 31/12/2020 tarihli 4.üncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı Piperazinin diğer tuz ve türevleri satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

2021-4 ÜGT ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.