2021 YILI ÖZEL ANTREPO AÇMA VE İŞLETME HARÇ MİKTARI HAKKINDA

 29.12.2020 Tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 86 Seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında Özel Antrepoya uygulanacak harç miktarları belirlenmiştir.

Özel Antrepo İzin Belgesi Açma: 33.420,10TL

Özel Antrepo İzin Belgesi İşletme (Her yıl için): 16.549,50TL

İlgili tebliğe ulaşmak içim tıklayınız.