2022 YILI TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANDI.

30.12.2021 Tarih 31705 1.Mükerer Resmi Gazetede İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) yayımlanmıştır.

Tarife cetveline ulaşmak için tıklayınız.