ÖZEL BANKALAR GÜMRÜK VERGİLERİNİ TAHSİL EDEMEYECEK

Gümrükler Genel Müdürlüğü, özel bankalara 21.02.2020 Tarih 73421605-030.03 sayılı gönderdiği yazıda, Gümrük Vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi vergilerin tahsiline ait protokollerin feshedildiğini ve yazının tebliğ alınmasını müteakip bir ayın sonunda tahsilat yetkilerinin kaldırılacağı ifade edilmektedir.

Bu tarihlerden sonra sadece aşağıdaki bankalar vasıtasıyla tahsilat yapılacaktır.

-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
-Türkiye Halk Bankası A.Ş.
-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
-Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
-Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.