2424 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK

05.05.2020 Tarih 31118 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2485 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2424 sayılı Cumhurbaşkanı kararına geçici madde eklenerek, 18.04.2020 Tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu karar hükümlerinin uygulanmayacağı, Ayrıca karar ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 listeye 6907.21.00.00.00, 6907.22.00.00.00, 6907.23.00.00.00, 6907.30.00.00.00, 6907.40.00.00.00, 6910.10.00.00.00, 6910.90.00.00.00 GTİP’Li seramik karo ve seramik eşyaların eklendiği görülmüştür.

2424 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile tutkal, plastik plaka, plastik film, plastik folyo vb., plastik bağlantı elemanları, plastik eşyalar, kauçuk iplik, demir veya çelikten vida, cıvata, somun vb., tel, fanlar, hava perdeleri, kağıt kesme makineleri, hidrolik presler, transformatörler, çeşitli konvertörler, güç kaynakları vb., elektrikli korna, siren vb., hoparlör, röleler, ölçüm cihazları, çeşitli saatler, aydınlatma aksamı, video oyun konsolları, noel eğlenceleri için eşyalar, golf sopası, gezici sirkler, sirk hayvanları, düğme, çıtçıt, fermuar vb. eşyalara İlave Gümrük Vergisi getirilmişti.

2424 Sayılı Karara ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik kararına ulaşmak için tıklayınız.