EFTA STA VE İSVİÇRE TARIM ANLAŞMASI HAKKINDA

25 Mayıs 2021 tarihli 31491 mükerrer Resmi Gazetede 4020 sayılı Milletlerarası andlaşma başlığında 25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması onaylanmıştır.

Bu karar içeriğinde yer alan vergisel değişiklikler İthalat Rejim Kararına Ek Karar yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.