BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

09 Haziran 2021 Tarih 31506 sayılı Resmi Gazetede 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmıştır.

Bu Kanun hükümleri 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında uygulanır.

Gümrük İdarelerine beyan edilmesi gereken, Gümrük İdareleri tarafından takip edilen veya ileride sorun olarak düşündüğünüz ithalat dosya veya dosyalarınız için Müşteri Temsilcilerinize ulaşabilirsiniz. Kanunun uygulanmasıyla ilgili uygulama tebliği yayımlanacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.