İTHALAT REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK

01.10.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4560 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 Tarihli 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ithalat rejimi kararına ekli I, II ve III sayılı listelerde değişiklikler söz konusu olmuştur. Değişiklikler gelen olarak EFTA ülkeleri (İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı ve İzlanda Cumhuriyeti) vergilendirme unsurlarıyla ilgilidir.

I SAYILI LİSTE (TARIM ÜRÜNLERİ)

I sayılı listelerde bulunan tablolarda yer alan “AB, EFTA, F.ADA” şeklindeki sütun başlıkları “AB” şeklinde değiştirilmiştir. Tabloda EFTA ülkelerinde yapılacak ithalat işlemlerinde alınacak vergiler GTİP bazında dipnotlarda belirtilmiştir. Dipnot belirtilmeyen GTİP’ler için diğer ülkeler sütunundaki vergiler dikkate alınacaktır.

İthalat Rejim Kararı I sayılı listede yer alan 0901.21.00.00.00 GTİP ve 0901.22.00.00.00 GTİP’er için “9” no.lu dipnot eklenmiştir.

“(9) İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.”

İthalat Rejim Kararı I sayılı listede yer alan 2208.90.91.10.00 GTİP ve 2208.90.99.10.00 GTİP’ler için “6” no.lu dipnot eklenmiştir.

“(6) Norveç Krallığı ve İzlanda Cumhuriyeti için AB sütunundaki oran uygulanır.”

——————————————————————————————————————————–

II Sayılı listede aşağıdaki değişiklikler olmuştur.

II SAYILI LİSTE (TARIM ÜRÜNLERİ)

1302.19.05.00.00 GTİP’ e 13 no.lu dipnot eklenmiştir.

1505.00.10.00.00 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

1518.00.91.00.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

1518.00.95.10.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

1518.00.95.90.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

1518.00.99.00.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

1522.00.10.00.00 GTİP’ e 13 no.lu dipnot eklenmiştir.

2207.10.00.90.11 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2207.10.00.90.12 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.10.00.00.11 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.10.00.00.12 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.10.00.00.19 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.20.10.00.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.20.90.00.12 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.20.90.00.18 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2402.90.00.00.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.11.00.00.00 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.10.00.11 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.10.00.12 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.10.00.19 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.90.00.11 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.90.00.12 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.19.90.00.19 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.91.00.00.00 GTİP’ e 12 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.99.10.00.00 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

2403.99.90.00.00 GTİP’ e 11 no.lu dipnot eklenmiştir.

II SAYILI LİSTE DİPNOTLAR

(1) Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(2) Arnavutluk Cumhuriyeti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(3) İsrail Devleti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(4) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(5) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İsrail Devleti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(6) İsrail Devleti için D.Ü. sütununda yer alan gümrük vergisinin %50’si uygulanır.

(7) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(8) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(9) Şili Cumhuriyeti için AB’ye uygulanan gümrük vergisi uygulanır.

(10) İran İslam Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(11) EFTA üyesi ülkeler ve Faroe Adaları için DÜ sütunundaki gümrük vergileri uygulanır.

(12) EFTA üyesi ülkelerden Norveç Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti ve Faroe Adaları için DÜ sütunlarındaki gümrük vergileri uygulanır.

(13) EFTA üyesi ülkelerden İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için DÜ sütunundaki gümrük vergileri uygulanır.

—————————————————————————————————————–

III Sayılı listede aşağıdaki değişiklikler olmuştur.

III SAYILI LİSTE (İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ)

1704.90.30.00.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1704.90.55.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1806.31.00.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1806.32.10.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 5 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1806.32.90.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 5 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1806.90.11.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 6 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1806.90.19.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 6 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1806.90.31.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 6 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1806.90.39.00.00 GTİP’ e 4 ve 20 no.lu dipnot eklenmiş, 6 no.lu dipnot çıkartılmıştır.

1901.90.95.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1901.90.99.10.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1901.90.99.20.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1901.90.99.90.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.10.10.10.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.10.10.90.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.10.90.10.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.10.90.90.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.20.10.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.90.80.10.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1904.90.80.90.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.31.11.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.31.19.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.31.99.00.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.90.45.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.90.55.00.00 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.90.70.00.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

1905.90.80.00.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

2008.99.91.00.00 GTİP’ e 18 no.lu dipnot eklenmiştir.

2105.00.99.10.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

2105.00.99.90.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

2106.10.80.00.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

2106.90.98.00.19 GTİP’ e 20 no.lu dipnot eklenmiştir.

2202.99.91.00.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

2202.99.95.00.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

2202.99.99.00.00 GTİP’ e 21 no.lu dipnot eklenmiştir.

2905.43.00.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

2905.44.11.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

2905.44.19.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

2905.44.91.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

2905.44.99.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3302.10.29.00.00 GTİP’ e 18 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.10.10.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.10.90.00.11 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.10.90.00.19 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.10.10.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.10.90.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.30.10.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.30.90.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.50.10.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.50.90.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.90.10.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3505.20.90.90.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3809.10.10.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3809.10.30.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3809.10.50.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3809.10.90.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3824.60.11.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3824.60.19.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3824.60.91.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

3824.60.99.00.00 GTİP’ e 19 no.lu dipnot eklenmiştir.

III SAYILI LİSTE DİPNOTLAR

(1) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(2) Şili Cumhuriyeti için AB’ye uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.

(3) ‘Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(4) İsrail Devleti için AB’ye uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.

(5) İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda AB’ye uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.

(6) İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda AB’ye uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.

(7) 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde tarım payı sıfır olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(8) 1901.10 gümrük tarife pozisyonda yer alan bebek maması imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde tarım payı sıfır olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(9) Güney Kore için yalnız nudıllar için tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(10) Gürcistan için gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(11) Arnavutluk Cumhuriyeti için gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(12) Arnavutluk Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(13) Arnavutluk Cumhuriyeti ve Gürcistan için gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(14) İsrail Devleti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(15) İsrail Devleti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(16) Gürcistan ve Karadağ için gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(17) İsrail Devleti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(18) EFTA üyesi ülkelerden İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve Faroe Adaları için DÜ sütunlarındaki gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanır.

(19) EFTA üyesi ülkeler ve Faroe Adaları için DÜ sütunundaki gümrük vergisi uygulanır.

(20) EFTA üyesi ülkelerden İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için, tarım payı T1*0,7225 (EUR/100 kg/net) olarak uygulanır.

(21) EFTA üyesi ülkelerden İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için, AB için geçerli olan tarım payının %85’i uygulanır.

 

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.