2914.19.90 ve 3804.00.00 GTİP lere TARİFE KONTENJANI

Resmi Gazetede bugün yayımlanan 60 sayılı karar ile aşağıdaki tabloda GTP ve içerik ve miktarları verilen eşyalar için 15.02.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.

 

TABLO

No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük
Vergisi %

1

2914.19.90

*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde
asetilaseton:

. Maksimum %0,1 asetik asit içeren
. Maksimum %0,1 su içeren,
. Maksimum 15 APHA renk değerinde
. Kırınma indisi 1,450 + 0,002
. yoğunluğu :0,970 – 0,975 g/cm3 (20 C)

Ton

550

0

2

3804.00.00

* Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla
sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat
sulu çözeltisi

Ton

900

0

* : Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı
düşürülmüştür.

Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız