3002.49.00.00.00 GTİP 2022/20 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞİNE EKLENDİ.

26 Şubat 2022 Tarih 31762 sayılı Resmi Gazete yayımlanan SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/20)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/31) ile Ek-1/A tabloya 3002.49.00.00.00 GTİP eklenmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.