3824.99.96.90.68 GTİP YER ALAN ÜRÜNLERE ÖTV KESİNLEŞTİ.

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin B cetveli kapsamında yer alan “3824.99.96.90.68 GTİP’de yer alan “Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler ürünler” ifadesi, 27.03.2018 tarihinde yayımlanan 2018/11542 sayılı BKK ile “Diğerleri” olarak değiştirilerek bu GTİP’e giren tüm ürünlere “Özel Tüketim Vergisi” uygulanmaya başlamıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2019 Tarih 40695560 sayılı ve Gelir İdaresi Başkanlığı 10.12.2018 Tarih 82680739-135[59-16 md.-174]-E.161349 yazıları ile bu GTİP kapsamındaki ürünlerin ithalinde ÖTV alınması kesinleşmiş olup ÖTV mükellefiyeti zorunlu hale gelmiştir.

İlgili yazılara ulaşmak için tıklayınız