7256 SAYILI KANUN KAP. BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRESİ

30.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3.üncü ve 4.üncü maddesinde (13 ve 14.üncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.