7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU SÜRESİ BİR AY UZATILDI.

27 Ağustos 2021 Tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4420 sayılı karar ile 03.06.2021 Tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.