İHRACATÇI BEYANI HAKKINDA

30.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik olmuştur. Bu değişiklikle birlikte İlave Gümrük Vergisine tabi eşyanın AB üye ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde menşe ispat belgesi olarak kabul edilen “İHRACATÇI BEYANI” nın sadece Serbest dolaşıma Giriş Rejiminde kullanılacağı, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ibraz edilmesi halinde İHRACATÇI BEYANI nın aranmayacağı belirtilmiştir.

Detaylar için: ihracatci-beyani