SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP KDV MÜKELLEFLERİNE KDV DEN MÜSTESNA MAKİNE VE TEÇHİZAT TELSİMİ

27.03.2018 tarihinde 7103 sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDV Kanununa Geçici madde 39 ilave edilmiş olup Sanayi Sicil Belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Konuyla ilgili olarak 05.05.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2018/11674 sayılı kararname ekinde Katma Değer Vergisinden müstesna tutulan yeni makinelerin GTİP ve tanımları açıklanmıştır. Ekli listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça ve aksesuar ve teferruatları 3065 sayılı geçici 39.ncu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Bilginize sunarız.

Detaylar için; TIKLAYINIZ