A.TR EŞLİĞİNDE GELEN VE İGV, EMY VE TİCARET POLİTİKA ÖNLEMİNE TABİ EŞYALARDA MENŞE BELGESİ İBRAZI HK.

 

Geçen haftaki Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri ile ihracatçı beyanı (Exporter Declaration) kaldırılmış ve A.TR gelen eşyalar içinde menşe belgesi ibraz edilmesine gerek olmadığı mevzuatta yerini almıştı. 27.05.2019 Tarihli yayımlanan 44730247/20117910-163.08 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısında Avrupa’dan A.TR gelen eşyalar için bazı işlemlerde, sistem tarafından “Menşe Şahadetnamesi” (Certificate of Origin) istenebileceği ve istendiğinde de ibraz edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Menşe Şahadetnamesinin hangi işlemde isteneceği tamamen Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğünün bilge sistemine yüklediği datalar ile ilgilidir. Beyanname tescilinden önce sistem üzerinden yapılan kontrol gönderimi neticesinde menşe belgesi sistem tarafından talep edilmekte veya edilmemektedir.

Bu konuda sorun yaşanmaması için A.TR Dolaşım Belgesi ile gelen ve İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük veya Ticaret Politika Önlemine tabi eşya sevkiyatlarda “Certificate Of Origin” Menşe Şahadetnamesi düzenletilmesi önem arz etmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.