ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN A.TR ve MENŞE İSPAT BELGELERİNİN KABUL EDİLMESİ HK.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 Tarih 53889966 – 16934678-724.01.01 sayılı yazısında; A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince mücbir sebep nedeniyle sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde Gümrük İdarelerine ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet sitesinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla Gümrük İdarelerince kabul edilmesi uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

 İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.