AB ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir.

Yapılan bu değişikle, 2106.10.80.00.11,  2106.10.80.00.19,  2106.90.98.00.12,  2106.90.98.00.13,  2106.90.98.00.14,  2106.90.98.00.15,  2106.90.98.00.16,  2106.90.98.00.19 GTİP’de yer alan AB çıkışlı ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak 4.000 Ton tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami 20 ton olarak belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız