AB MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN UYGULANAN TARİFE KONTENJANI HAKKINDAKİ KARAR VE TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

22 Haziran 2021 günlü 31519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 4108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/11439 SAYILI BKK İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ile aynı tarihli resmi gazetede yayımlanan AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile değişikler söz konusu olmuştur. Değişiklik Kararı ve tebliği 07 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 KARARDA Kİ DEĞİŞİKLİKLER

ESKİSİ

(i): İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

(ii): Azami %30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

(iii): Azami %43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %70’i uygulanır.

(iv): Azami %50 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %80’i uygulanır.

YENİSİ

(i): İthalat Rejimi Kararında ‘DÜ’ için geçerli olan gümrük vergisinin %50’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(ii): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %30’unu aşmamak kaydıyla, İthalat Rejim Kararında “DÜ”  için geçerli olan gümrük vergisinin %50’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(iii): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %43’ünü aşmamak kaydıyla, İthalat Rejim Kararında “DÜ”  için geçerli olan gümrük vergisinin %70’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %70’si uygulanır.

(iv): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %50’sini aşmamak kaydıyla, İthalat Rejim Kararında “DÜ”  için geçerli olan gümrük vergisinin %80’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %80’i uygulanır.

  TEBLİĞDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ESKİSİ

[1] 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

[1] 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %70’i uygulanır.

YENİSİ

(1) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %30’unu aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisinin %50’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(2) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %43’ünü aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisinin %70’i ile varsa ek mali yükümlülüklerin %70’i uygulanır.”

Sorularınız oluşa Müşteri Temsilcilerimize danışabilirsiniz.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.