AB MENŞELİ ÜRÜNLERE AİT TARİFE KONTENJANI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünlerini İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile EK-1 listesinde yer alan AB040 kod numaralı 1207.70.00.00.00 GTİP’li Kavun, Karpuz tohumu ile 12.09 (1209.10.00.00.00 hariç) tarife pozisyonunda yer alan ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlara ait tarife kontenjanı satırına 3 numaralı dipnot eklenmiştir. Dipnot; 1.050 Ton kontenjan miktarının eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibariyle tahsis edileceğini ifade etmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.