AB ÜLKELERİNDEN A.TR BELGESİ İLE GELEN EŞYALARDA MENŞE VE İHRACATÇI BEYANI İSTENMEYECEK

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile; A.TR Dolaşım Belgesi ile gelen eşyaların Bakanlıkça belirtilen risk kriterleri hariç olmak üzere menşe ibrazı istenmeyeceği belirtilmiştir.

Ayrıca Ticaret Politika Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük konularında menşe ibrazının ve uygulamaların ve Kağıtsız Gümrük uygulamalarının yönetmeliğe eklendiği görülmüştür.

Değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.