AB VE KORE MENŞELİ ÇELİKLERE DAMPİNG VERGİSİ

07 Temmuz 2022 günlü 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2022/21 SAYILI TEBLİĞ ile Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturmasının tamamlanmış olup dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.