ANTREPOLARDA GÖTÜRÜ TEMİNAT SİSTEMİ UYGULANMASI HK.

01.11.2020 Tarihinde yürürlüğe girmesi gereken Antrepo İşleticilerine sağlanan Götürü Teminat uygulaması, 31 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile 31.12.2020 Tarihine uzatılmıştır.

01.01.2021 Tarihinden sonra Antrepo İşleticilerinin Götürü Teminat Sistemine geçmesiyle birlikte, Antrepo Rejimine tabi tutulan eşyalar için Götürü Teminat sisteminde limit aşımı söz konusu olmayacağından teminat yetersizliği sebebiyle “Nakit” veya “Banka Teminat Mektubu” verme zorunluluğu ortadan kalkmış olacaktır.

Bilginize sunarız.