AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAYVAN YEMLERİNDE GÜMRÜK VERGİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazetede bugün yayımlanan ithalat Rejimi Ek Kararına istinaden çerezlik olmayan “Ayçiçek tohumu”, ile 23.ncü fasılda yer alan bazı gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri ile Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemlerinin gümrük vergi oranları değiştirilmiştir.
Detaylar için lütfen tıklayınız http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180810-2.pdf