AYÇİÇEK TOHUMU VE KIRMIZI MERCİMEK’TE GÜMRÜK VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ

05.11.2020 tarih 31295 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejimine Ek Karar ile;

1)- 0713.40.00.00.13 GTİP’li Kırmızı Mercimek için %19.3 olan Gümrük Vergisi % 9’a düşürülmüştür.

2)- 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li Ayçiçeği Tohumu için 30.06.2021 tarihine kadar Gümrük Vergisi %3’ten, %0’a ve Toplu Konut Fonu oranı 10 EUR/100kg/net’ ten, 0 EUR/100 kg/Net’e düşürülmüştür. 1 Temmuz 2021 Tarihi itibariyle gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100kg/net (Bosna-Hersek, Kosova için ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanacaktır.

İthalat Rejimi Kararı için tıklayınız.

 

G.T.İ.P

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

Dipnot

AB,
EFTA,
F.ADA.

GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. VEN. D-8

D.Ü.

0713.40.00.00.13
Kırmızı Mercimek

9

9 0 5,2 9 9 9 9 9 9

 

G.T.İ.P

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

Dipnot

AB,
EFTA,
F.ADA.

GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. VEN. D-8

D.Ü.

1206.00.91.00.19
Kabuksuz, gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği tohumu

3

3 0 3 3 10,1 0 3 3 3

8,10

1206.00.99.00.19
Diğer Ayçiçeği tohumu

3

3 0 3 3 10,1 0 3 3 3

8,10

YENİ ORANLAR

(8) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) Gümrük vergisi oranlan %0, Toplu Konut Fonu ise 0 EUR/100 kg/net olarak uygulanır.

(10) 1 Temmuz 2021 tarihinden (Bu tarih dahil) itibaren gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100kg/net  (Bosna-Hersek, Kosova için ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.