AYÇİÇEK TOHUMU ve YAĞI İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

18.04.2020 Tarih 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2422 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki GTİP li Ayçiçeği Tohumu eşyalar için 8 no.lu dipnot değiştirilmiştir. Değişiklikle %13 olan Gümrük vergisi, 31 Mayıs 2020 Tarihine kadar %9’a indirilmiştir.

GTİP: 1206.00.91.00.19 – Tohumluk ve çerezlik olmayan Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği tohumu

GTİP: 1206.00.99.00.19 – Tohumluk, çerezlik ve kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu olmayan Ayçiçeği tohumu

Eski 8 no.lu dipnot : 1 Şubat- 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde gümrük vergisi %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır.

Yeni 8 no.lu dipnot : Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %9 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %9) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır.

—————————————————————-

18.04.2020 Tarih 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2422 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1512.11.91.00.00 GTİP’li Ayçiçeği Tohumu Yağı için 1 no.lu dipnot değiştirilmiştir. Değişiklikle %30 olan Gümrük vergisi, 31 Mayıs 2020 Tarihine kadar %18’e indirilmiştir.

Eski 1 no.lu dipnot: (1): Gümrük vergisi 1 Şubat-30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.

Yeni 1 no.lu dipnot: Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 (Kosova için %0) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.

 

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-6.pdf