BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ DEĞİŞTİRİLDİ.

24.05.2020 Tarih 31136 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanın Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan “Binde İki” banka ve sigorta muameleleri vergisi, “%1” (yüzde bir) olarak değiştirilmiştir.

Aşağıda sayılan Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi satış tutarı üzerinden “sıfır” olarak uygulanır.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi Sicil Belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

Değişiklik kararına ulaşmak için tıklayınız.