BAZI CİHAZLARIN ENERJİ ETİKETLEMESİ VE TASARIM GEREKLİLİKLERİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

25.03.2021 Tarih 31434 sayılı mükerrer Resmi Gazetede enerji etiketlemesine dair ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair tebliğler yayımlanmıştır.

İlgili tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.