BAZI EŞYALARA UYGULANAN REFERANS KIYMET UYGULAMASI KALKTI.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.05.2020 Tarih 54220088 / 85593407-165.04 sayılı yazısıyla; 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe giren “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile Kıymet Veri Bankasında da yayımlanan,

  • 0802.11, 0802.12, 0802.31.00.00.00, 0802.32.00.00.00 GTİP` de bulunan kabuklu/kabuksuz bademler ve cevizler,
  • 08.03 tarife pozisyonunda yer alan muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş),
  • 09.02 tarife pozisyonunda yer alan çay,
  • 1206.00.91.00.11, 1206.00.91.00.19, 1206.00.99.00.11, 1206.00.99.00.19 GTİP`lerinde yer alan ayçiçeği tohumu,

kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulduğundan söz konusu eşyalara ilişkin referans/veri fiyat uygulaması kaldırılmıştır.

Ayrıca, Kıymet Veri Bankasında “Tarım Ürünleri” başlığı altında yayımlanan ve sadece %1 KDV`ye tabi 1206.00.10.00.00 GTİP`li “Tohumluk Olan Ayçiçek Tohumu” tanımlı eşya ile sadece %8 KDV`ye tabi 1801.00 alt pozisyonunda yer alan kakao cinsi eşyaya ilişkin referans fiyat uygulaması da kaldırılmıştır.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.