BAZI GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE FİRMA İMZA SİRKÜLERİ TALEP EDİLMEYECEK

19 Haziran 2021 Tarih 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularında talep edilen “Güncel İmza Sirküleri” aslı ya da örneği ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

19 Haziran 2021 Tarih 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde yer alan Basitleştirilmiş Transit Rejimi izninde talep edilen “Firmayı Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmelikte yer alan geçici depolama yeri açma ve işletme izni için talep edilen “Noter Tasdikli İmza Sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmelikte yer alan Antrepo açma ve işletme izni almak için talep edilen “İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

19 Haziran 2021 Tarih 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Sıra No:6) Tebliğ ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) belirtilen OKSB almak için talep edilen “İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.