BİTKİ KARANTİNASI UYGUNLUK YAZISI TPS’ YE ALINDI.

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5 Tebliğin Ek-3 ve Ek-7 sayılı eklerinde yer alan ürünlerin karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş işlemleri Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;

A- Ortak Transit Rejimi kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinde; Transit beyannamesinin sınır geçiş bildiriminin yapılması esnasında GTBH dan alınan 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara ilgili memura beyan edilecek olup ilgili memur transit beyannamesinin “Faz 1- TPS Belgeleri” bölümünde 23 haneli numara kayıt edilerek ürünlerin sınır geçişine izin verecektir. İthalat aşamasında gerekli olması halinde 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanına da beyan edilecektir.

B- Ulusal Transit Rejimi kapsamında tescil edilen Transit Beyannamelerinde; Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında yükümlüsünce ilgili transit beyannamesinin kalem sekmesinde, “sunulan belge” bölümünde GTBH dan alınan 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara kayıt edilmek suretiyle tescil edilen transit beyannamesi gümrük idaresine gönderilecektir. İlgili memur tarafından belgenin beyan edilip edilmediği kontrol edilecek, beyan edilmemişse beyanı sağlandıktan sonra işlemleri tamamlanarak sınır geçişine izin verecektir.

İthalat aşamasında gerekli olması halinde 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanına da beyan edilecektir.

C- TIR Karnesi İşlemlerinde; Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında TIR Sözleşmesi kapsamında hareket/sınır gümrüğünde görevli ilgili memur tarafından Volet-1 tescili esnasında kalem bilgileri bölümüne GTBH dan alınan 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numarayı kayıt ederek ürünlerin sınır geçişine izin verecektir.

İthalat aşamasında gerekli olması halinde 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanına da beyan edilecektir. TIR Karnesine ilişkin işlemler, Sistemsel düzenlemelerin tamamlandığının duyurulması sonrasında uygulanacaktır.

İlgili genelgeyi ulaşmak için tıklayınız.

Bilginize sunarız.