BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

07.12.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Dipnot: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir.” Ayrıca aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“BH014 Kod No’lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”

BH014 17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel 01.01-31.12*   BSGTY