“CE” ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

20.08.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/35) sayılı tebliğ ile 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde değişiklikler olmuştur.

Bulaşık makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESINGN) ve Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (ENERJİ ETİKETLEMESİ) kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Tebliğin EK-2 Listesinde belirtilen denetime tabi ürünler listesinin 77, 85, 86, 87, 88, 89, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354 ve 355.inci satırlarında belirtilen GTİP’li eşyalar ENERJİ ETİKETLEMESİ ve ECO-DESIGN kapsamında denetlenecektir.

Denetleme işlemleri, bu tebliğin yayımı tarihinden iki ay (20 Ekim 2021) sonra yürürlüğe girecektir.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğin ilk haline ulaşmak için tıklayınız.