ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

03.04.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar kapsamında 1006.10 GTİP’li Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) için 100.000 Ton Tarife Kontenjanı miktarı açılmıştır.

Aynı Resmi Gazetede 2020/4 sayılı uygulama tebliği yayımlanmış olup başvurular 7 iş günü içinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılacağı ifade edilmektedir. Başvuruya ait gerekli bilgi ve belgeler uygulama tebliğinde yer almaktadır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.
Uygulama Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.