COVID-19 SALGINI NEDENİYLE İHRACI ÖN İZİNE TABİ TUTULAN EŞYALAR HAKKINDA

02 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan İhracat 2020/8 Sayılı değişiklik Tebliği ile aşağıdaki eşyalar İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Ek-2 listeden çıkartılmıştır.

33- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör

34- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo

35- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratörü

36- Tıbbı Cihaz Yön. kap. Ventilasyon sarfları (9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi, 9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü, 9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri)

37- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi)

38- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9018.39 GTİP’li IV Kanül

39- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri

40- Tıbbı Cihaz Yön. kap. 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE İHRACI KAYDA BAĞLANAN EŞYALAR HAKKINDA

02 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan İhracat 2020/9 Sayılı değişiklik Tebliği ile aşağıdaki eşyalar İhracı Kayda bağlı Mallar listesinden çıkartılmıştır.

35-      Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36-      Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37-      Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38-      Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.