İTHALAT LİSTESİNDE 72 VE 73.ÜNCÜ FASILLARA SAHİP DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE ÖZEL ŞART

72. Fasıl kapsamı ürünleri içeren Dahilde İşleme İzin Belgelerine 23.11.2018 tarihinde resen aşağıdaki 146 no.lu özel şart eklenmiştir.

“İş bu belge kapsamında ki 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215,7216, 7217, 7219, 7220,7225, 7226, 7227, 7228, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306 GTİP’ lerde yer alan ürünlerin ithalatında korunma önlemi vergisi doğması durumunda, korunma önlemi vergisine indirimli teminat uygulanmayacaktır.”

Buna göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki beyannamelerde tarife kontenjanı devam ettikçe beyannamede “Ek Mali Yükümlülük” çıkmayacak olup, tarife kontenjanı bittiğinde DİİB kapsamındaki beyannamelerde %25 Ek Mali Yükümlülük çıkacağı ve çıkan bu tutarın indirimli teminata konu edilemeyeceği ifade edilmektedir.

Bilginize sunarız.