DAHİLDE İŞLEMEDE DÖVİZ KULANIM ORANLARI DEĞİŞTİ.

29.05.2020 Tarih 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/10 sayılı DAHİLDE İŞLEME REHİMİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 17.nci maddenin dokuz ve onuncu fıkraları değiştirilmiştir.

Değişiklikle birlikte; otomotiv sektöründe azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe azami %60, tekstil ürünleri sektöründe azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe azami %70 olan döviz kullanım oranları %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirleneceği ifade edilmiştir. Bu değişiklik, 29.05.2020 Tarihinden sonra alınan Dahilde İşleme İzin Belgelerinde kullanılacaktır.

Madde 17- ESKİ HALİ (9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

Madde 17- YENİ HALİ “(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

Madde 17- ESKİ HALİ (10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, bu Tebliğin 45.inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Madde 17- YENİ HALİ (10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45.inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.