DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GELDİ.

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede 138 sayılı karar ile bazı demir çelik ürünlerine 200 Gün süreyle geçici korunma önlemi olarak eşyanın CIF kıymetinin %25 oranında “Ek Mali Yükümlülük” uygulaması getirilmiştir. Ek mali yükümlülük her ithalat işleminde teminata alınacak olup soruşturma neticesinde korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde teminatlar hazineye irat olarak kaydedilecektir. Korunma önlemi alınmasına gerek görülmemesi halinde korunma önlemi kaldırılacak ve teminat olarak yatırılan tutarlar iade edilecektir.

Ayrıca Bazı ülke menşeli demir çelik ürünleri için tarifenin karşısında belirtilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanının nasıl uygulanacağı konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından Tebliğ yayınlanacaktır.

Bu karar 17.10.2018 Tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.